Bez miłości ani rusz

Napisał

Jezus czynił wiele dobrego dla ludzi, kiedy chodził po ziemi. Karmił ich, uzdrawiał a nawet wskrzeszał, ale największym aktem miłości względem człowieka było oddanie samego siebie, bo nie sprawy ziemskie ale wieczne są najważniejsze.

Obyśmy we wszystkim co robimy, w zasadach jakimi się kierujemy, potrafili dostrzec drugiego człowieka…

Loading