Bez powodu

Napisał

Stając się uczniami Jezusa zostajemy włączeni w Jego Ciało: otrzymujemy Jego łaskę i miłość, ale także stajemy się uczestnikami Jego cierpień, które znosił będąc na ziemi (“jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować”). I nie ma co tu za wiele dumać nad powodami, nad tym co takiego zrobiliśmy światu, że nas nienawidzi, nieprzyjmuje – Diogenet napisał w swym liście o chrześcijanach: “Żydzi walczą z nimi jak z obcymi, Grecy ich prześladują, a ci, którzy ich nienawidzą, nie umieją powiedzieć, jaka jest przyczyna tej nienawiści.”

Loading