Smucić się, żeby pocieszać

Napisał

Odejście Pana Jezusa smuci Jego uczniów, choć otrzymują przecież obietnicę Pocieszyciela. Gdyby Jezusa chcieli zatrzymać siłą, wtedy nigdy dar Ojca nie zstąpiłby na nich; stąd pożyteczne jest dla nich to odejście. Paweł i Sylas wiedzeni tym Pocieszyciele sami mogą dawać pocieszenie tym, którzy są zagubieni i pytają: “Panowie, co mam czynić, aby się zbawić?”

 

Loading