Co wybrać, nie umiem powiedzieć

Napisał

Pan Bóg przychodzi do człowieka w delikatnym powiewie natchnień, w pokoju i ciszy i tylko tam możesz go znaleźć, u słyszeć. Mówiąc, że lepiej odrzucić grzeszne członki i ułomnym wejść do Królestwa niż w zdrowym pójść na zatracenie nie każe nam okaleczać się, bo w takim razie obawiam się, że każdy byłby ślepy, głuchy, i przynajmniej bez rąk i nóg. Jezus wskazuje tu na wartość jaką posiada czystość w drodze do doskonałości, czego wzorem może stać się postać dzisiejszego patrona św. Antoniego z Padwy.

Loading