USPRAWIEDLIWIACZE….

Napisał

Post, modlitwa i jałmużna to sprawiedliwe i dobre uczynki. Czynione wobec bliźniego bez rozgłosy, bez interesownie, w skrytości serca usprawiedliwiają nas przed Bogiem. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Loading