Jakie owoce wydajemy?

Napisał

Bóg przez dzisiejszą Ewangelię pyta nas jakie wydajemy owoce w swoim życiu? Czy czasami nie ma w nas  sprzeczności?

Duchu Święty przenikaj, badaj, oświecaj nasze serca, abyśmy zobaczyli w jakim stanie żyjemy.  Czy jest to stan łaski uświęcającej czy stan ciemności grzechu?

Loading