FUNDAMENTY

Napisał

W życiu zawsze chodzi o fundamenty. O wszelkie podstawy, punkty wyjścia, istoty rzeczy, paradygmaty, filary, filozoficzne zasady i pryncypia – krótko mówiąc – o wszystko, co może stać się oparciem. Taka przyszła mi refleksja po przeczytaniu Mt 7,21-29.
Bycie blisko Pana Jezusa nie polega więc na deklaracjach dotyczących wiary, ale na pełnieniu Jego woli. A zasadą, która pozwala to czynić jest zasada miłości Boga. To jakby budowanie domu na skale…

Loading