Kontrasty

Napisał

Dzisiaj w czytaniach mamy spory kontrast: wielka radość w pierwszym (“ogromnie weselę się w Panu”) i cierpienie w Ewangelii (“z bólem serca szukaliśmy Ciebie”). Gdyby wyłączyć z naszych doświadczeń Pana Boga, to radość mogłaby nas oszukać, że Go już nie potrzebujemy, a smutki by nas złamały. Maryja pokazuje właściwą drogę: uwielbienie w radości, pokorne słuchanie i dziękczynienie w trudach.

Liturgia Słowa

Loading