Pan czasu

Napisał

Bóg mówi dziś: “Oto nadejdą dni” i “Przyjdzie czas, kiedy…” A ja chciałbym, aby rzeczy dokonywały się natychmiast, zwłaszcza te, których pragnę, to, o co się modlę; w gruncie rzeczy to ja chciałbym być panem czasu. Ale nim nie jestem: to Bóg jest Panem czasu. I to On właśnie daje mi, niecierpliwemu, swe niezłomne obietnice i czeka, cierpliwie, aż Mu całkiem zaufam.

Liturgia Słowa

Loading