Daj się odnaleźć Bogu!

Napisał

Moje szukanie Jego oblicza kończy się tym, że to ON mnie odnajduje, pociesza i uzdrawia. Daje mi doświadczyć znaków królestwa Bożego. Co więcej: Bóg nigdy  mną się nie nudzi i zbawia każdego.

Loading