MISSION IMPOSIBLE

Napisał

Bycie blisko Pana Boga sprowadza się do złożenia w Nim całej swojej nadziei; do prostego, zwyczajnego zdania się wyłącznie na Jego łaskę. Wyzwanie, do którego Pan Jezus zaprasza Apostołów wydaje się trudne, ryzykowne, ktoś pomyśli, że nawet niemożliwe…
Ale misja “idźcie i głoście” niemożliwa może być tylko “po ludzku”. W obecności Boga przecież wszystko może się zdarzyć.

Mt 10,7-15

Loading