Jeszcze się je

Napisał

Wczoraj w pierwszym czytaniu Pan posłał Izajasza i powiedział, by ten mówił do ludu: “Słuchajcie pilnie, lecz bez zrozumienia, patrzcie uważnie, lecz bez rozeznania!” Tych słów Jezus używa dziś w Ewangelii, żeby pokazać brak chęci nawrócenia, która jest kiepską ziemią dla ziarna – brak mojej woli, decyzji, pragnienia wydziobie, zagłuszy, spali ziarno Słowa. Na szczęście Pan jeszcze sieje, jeszcze z ziarna zbiera się plon, jest mąka i Chleb, którym się mogę karmić i który przemienia moje liche serce.

Liturgia Słowa

Daję Słowo na dziś

Loading