Europa potrzebuje przykładu Św. Brygidy

Napisał

Bądź błogosławiony Panie za życie i świętość Brygidy Szwedzkiej – pięknej i uduchowionej kobiety, przykładnej i kochajacej żony i troskliwej matki. Kobiety zakorzeninej jak winna latorość w krzewie winnym, która przynosi owoc obfity. Tym krzewem jest Jezus, dla którego św. Brygida umarła, aby żyć w Nim.

Loading