O tym, jak Pan Jezus zgorszył ludzi

Napisał

Ano, zgorszył. Powiedział: “Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym”. Przybiegli wówczas uczniowie i mówią Mu: “Wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to powiedzenie”.

Nie, żebym miał ochotę wstać i pójść teraz, zaraz, gorszyć ludzi. Ale tak sobie myślę, że chyba z jakimś większym spokojem możemy spoglądać na efekty naszego posługiwania, głoszenia, zachowania, sposobu chodzenia, sposobu myślenia, itp., itd.. Nie zawsze zachwycimy wszystkich… Jemu się nie udało…

Loading