Przemienienie Pańskie

Napisał

Jezus w święto namiotów nie udaje się do Jerozolimy, lecz udaje się z trzema uczniami na Górę Tabor i tam objawia swoje Bóstwo, wskazując siebie jako Nową Świątynię. Piotr naoczny świadek Przemienienia ma świadomość, że wiara nie rodzi się z cudownych wydarzeń, tylko ze słuchania Słowa Bożego. Dlatego Bóg mówi: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie.

Loading