Dyspozycja

Napisał

Wbrew obiegowej opinii tłumów Jezus jest Kimś większym, niż powszechne mniemanie, o którym mówią Apostołowie. Podobnie, świadectwo Piotra – wyznanie wiary w Chrystusa, jest czymś więcej, niż tylko zwykłą refleksją wynikającą z racjonalnych przesłanek. Wiara prawdziwa pochodzi od Boga, jest więc łaską. I w dużej mierze jest zależna od dyspozycji mojego serca.

Loading