Spłacony dług

Napisał

W zderzeniu z bezgranicznością łaski i miłosierdzia Boga zawsze pozostaniemy niewypłacalni. Nic więc, co w przypływie wdzięczności moglibyśmy zrobić nie będzie odpowiednią rekompensatą za łaskę zbawienia. Zresztą, myślę, że Pan Bóg doskonale o tym wie i wcale tego od nas nie oczekuje. Jednak jedyna rzecz, na jaką możemy się zdobyć i która mogłaby być rzeczywistą “spłatą długu” jest miłowanie Boga i pełnienie Jego woli.

Loading