Pragnienie Boga

Napisał

Filakterie (tefilin) to dwa niewielkie pudełka noszone na czole i na ramieniu, w których znajdują się cztery fragmenty Tory; grecka nazwa (filakterie właśnie) odnosi do amuletów: ich noszenie miało zapewnić bezpieczeństwo i pomyślność. Jednak poleganie na przedmiotach bez pokory i miłości w sercu na niewiele się zda: Pan chce zamieszkać w świątyni serca, ale gotowe przyjąć Go jest serce, które się nie wywyższa, serce pokorne.

Liturgia Słowa

Loading