Co zrobić, aby nie usłyszeć “biada” od Chrystusa?

Napisał

1. Oddać swoje życie (ciało, duszę, wolę) Jezusowi Chrystusowi, tak jak święta Monika, patronka matek modlących się o nawrócenie swoich dzieci.

2. Dbać o wnętrze swojej duszy, pozwolić, aby Duch Święty przemieniał moje serce pod wpływem słuchania Słowa Bożego i Sakramentów Świętych.

3. Stawać w prawdzie wobec wydarzeń swojego życia, każdego dnia nawracać się.

Loading