Stan gotowości

Napisał

Stan gotowości, o którym myślę w odniesieniu do Liturgii Słowa na dziś, związany jest z napięciem pomiędzy “tu i teraz”, a “tym, co potem”. Pan Jezus mówiąc o czujności zwraca uwagę na życie na bieżąco, czyli w gotowości na przyjście Dnia Pana.
Żeby więc nie zostać zaskoczonym znienacka, w momencie nieodpowiednim, w pościeli, z mokrą głową i bez butów, w sytuacji niejednoznacznej biegnę porządkować swoje sprawy!

Loading