Jezus jest Panem!

Napisał

Z jakim spokojem, wolnością i mocą przechodzi Jezus pośród tłumu, który jest Mu przeciwny, napiera na Niego, niesie Go z sobą. W konfrontacji z rzeczywistością łatwo zapominamy, że żaden tłum ludzi, żadne mnóstwo opinii, problemów, nieprzyjemności, pieniędzy, czy spraw NIE JEST BOGIEM! Dlatego warto wyobrażać sobie Jezusa w tej scenie z dzisiejszej Ewangelii, żeby w obliczu sytuacji, która zdaje się nas przerastać przypominać sobie, że Bóg w pełni nad nią panuje i mogę odważyć się na następny krok naprzód.

Loading