Kiedy pościć a kiedy się bawić

Napisał

Jezus w dzisiejszej Ewangelii wyraźnie daje do zrozumienia, że jest czas na zabawę, ale trzeba też wiedzieć, kiedy należy powiedzieć “stop” i  zastanowić się nad sobą i własnym postępowaniem i sensem życia.

Jezus pragnie, by  nasze umysły i serca stały się jak te nowe bukłaki, mocne i elastyczne, zdolne i otwarte na przyjęcie młodego wina, jakim jest tchnienie Ducha Świętego.

Czy chcesz wzrastać w mądrości i zrozumieniu Bożego słowa i planu jaki ma dla ciebie?

Loading