Wielka nagroda nie tutaj

Napisał

Wobec faktu, że świat przemija i zmierza do końca, inaczej smakują trudy i cierpienia, skoro wiadomo, że końcem będzie spotkanie z Panem. A więc wcale przyjemność nie jest błogosławieństwem, a głód czy płacz – przekleństwem. Wszystko przeżywane w świetle oczekiwania na spotkanie z Jezusem staje się piękniejsze.

Loading