Dokumenty proszę

Napisał

Dowód osobisty zawiera nieco informacji o właścicielu; jednak o wiele lepszym dowodem naszej tożsamości jest nasze życie: jego owoce powiedzą prawdę. Czasem możemy żyć w niezdrowej nieświadomości co do stanu własnego ducha i słowa Chrystusa: “Czemu to wzywacie Mnie: «Panie, Panie», a nie czynicie tego, co mówię?” mogą wydawać się nam skierowane do kogoś innego, podobnie, jak słowa św. Pawła: “Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów”. A jednak dziś Kościół te słowa kieruje do mnie i mnie Jezus pyta o dokumenty, o to, jakie dziś jest moje życie.

Liturgia Słowa

Loading