Jak On

Napisał

Zarówno pierwsze jak i drugie czytanie pokazują nam postawę wobec trudów (głodu, pragnienia, zmęczenia, samotności), ale postawę zupełnie różną: Izraelici tracą cierpliwość, narzekają i mają pretensje, a nawet oceniają działania Boga nazywając Jego dar “mizernym”. Jezus natomiast odwrotnie – na zaufaniu Ojcu opiera całą swoją misję i na tym bazuje: wszystko, co na Niego przychodzi widzi w świetle miłości Ojca. A co najważniejsze dla nas – Jezus nie tylko daje nam dobry przykład, ale przede wszystkim łaskę płynącą z Krzyża, która uzdalnia nas do bycia jak On.

Liturgia Słowa

Loading