STYGMATYZACJA ŚW. FRANCISZKA

Napisał

Boże, rozpal nas tym samym ogniem miłości co świętego Ojca Franciszka na górze Alwerni, abyśmy chlubili się tylko krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo kto chce iść za Tobą, musi umrzeć dla siebie, dla swoich planów, dla swoich pożądliwości, aby żyć już nie dla siebie, tylko dla Boga.

Loading