Jak Go spotkać

Napisał

Refren psalmu obiecuje dziś, że ci, którzy wzywają Pana – odnajdą Go; gdybyśmy spojrzeli na przypowieść z Ewangelii jako na relację człowieka z Bogiem, to człowiek pracujący od rana w jakimś sensie rozmawia na koniec z Bogiem, wzywa Go. Jednak nie ze szczerego serca, ma do Boga pretencje, oczekiwania, jakby nakazywał Mu, co ten ma robić. A zatem nie chce słuchać, chce jedynie otrzymać to, na co ma ochotę. W ten sposób Boga nie d się odnaleźć. Przykładem czegoś odwrotnego jest św. Paweł w drugim czytaniu, który ma swoje pragnienia, ale całkowicie podporządkowuje je Panu Bogu. I wtedy Go właśnie spotyka.

Liturgia Słowa

Loading