Co zrobić, aby uwolnić Królestwo Boże?

Napisał

1. Przyjąć z wiarą słowa, że BÓG daje każdemu z nas moc i władzę.

2. Zademonstrować moc Królestwa, moc Ducha Świętego, która działa dzisiaj tu i teraz, również w moim życiu.

3. Głosić z odwagą zwycięstwo Chrystusa, który zniszczył dzieła diabła: grzech, choroby, depresje, zniewolenia i wszelkie przekleństwa.

 Prz 30,5-9; Ps 119; Łk 9,1-6

Loading