Cel w ciemności

Napisał

Choć dzisiejsze pierwsze czytanie, to jeden z najpiękniejszych poetycko fragmentów Pisma św., to jednak przypomina o sprawach poważnych i wydawać by się mogło, że mocno ponurych. Podobnie i Pan Jezus przerywa niejako pogodne i wzniosłe “ochy” i “achy” nad sobą, by huknąć informacją o swej śmierci. Jeśli stawiam siebie w centrum mego życia, to śmierć czy zwykłe niepowodzenie czy cierpienie będą dla mnie kresem, tragedią, pożeraczem sensu; jeśli w centrum jest Bóg i do Niego wszystko odnoszę, to – choć cierpienie nie zniknie, to jednak w Nim będę widział cel i nauczę się rozumieć.

Liturgia Słowa

Loading