Łaską usprawiedliwieni

Napisał

Łaska Chrystusa jest tak wielka, że ogarnia sobą wszystko – nas i świat cały! Niezasłużenie i darmowo. Takie jest właśnie, o nierozumni, odkupienie. Zresztą, któż może je pojąć? Z pewnością nie Galaci, dla których w pewnym momencie co innego stało się ważne.
Dobrze jest wiedzieć, że usprawiedliwienie rodzi się z wiary, która motywuje do zachowania przykazań i pełnienia dobrych uczynków, a którą to roznieca w nas Duch Święty.

Loading