Zanim przyjdzie nieproszony gość

Napisał

Często doświadczamy, że w życiu codziennym, w domu, w pracy, w szkole, wśród znajomych trudno nam wypełniać przepisy prawa Bożego, oraz że jesteśmy słabi wobec mocy ciemności. Chrystus Pan zachęca nas dzisiaj, byśmy nie polegali tylko na własnych siłach, ale po uporządkowaniu własnego serca zaprosili Go do swego życia, by je wypełnił swoją obecnością, a przez to pokojem, zanim na nowo wejdzie w nie ten nieproszony gość, który podstępnie będzie atakować nas ze wzmożoną siłą.

Niech Jezus zasiądzie w pięknie przystrojonym dobrymi uczynkami miłości sercu – przyjdź, Panie Jezu.

Loading