Drzwi wiary

Napisał

Pan Bóg daje Ci możliwość bycia blisko Niego, a tym samym bycia szczęśliwym – dzieje się to poprzez przyjęcie Słowa z wiarą. Św. Paweł dopowiada, że przez wiarę – jak przez drzwi – wchodzimy w obietnicę daną przez Boga. Wiara jest więc wyborem, decyzją, wyjściem, powstaniem, nie-poddawaniem-się, wytrwałością, walką, doświadczeniem.

Liturgia Słowa

Loading