O tym, co fajne

Napisał

O wybieraniu tego, co fajne, o mniejszej większości (lub odwrotnie) i o radości z całunem na twarzy.
Franciszkańskie rozważanie “Daję Słowo” na XXVIII niedzielę – 12 X 2014 r.

Liturgia Słowa

Loading