Co ma wspólnego strach i Królestwo Boże?

Napisał

Strach jest potężną siłą i może doprowadzić do paniki i ucieczki, ale może też pobudzić nas do wiary i działania. Zdrowa bojaźń Boża prowadzi do duchowej dojrzałości, mądrości i właściwej oceny; ona też uwalnia nas od tyranii grzesznej pychy, kłamstwa i tchórzostwa – zwłaszcza w obliczu zła, kłamstwa i oszustwa. Czy ufasz w łaskę i miłosierdzie Boga i pozwalasz działać Jego życiodajnemu Słowu prawdy i sprawiedliwości?

Loading