Naśladuj Boga!

Napisał

Czy Bóg opowiada nieprzyzwoite żarty? Czy Bóg denerwowałby się na przekroczenie świątynnych reguł, które pozwoliło doznać ulgi od dawna cierpiącemu człowiekowi? Mamy naśladować Boga, a nie nasze małoduszne przyzwyczajenia.

Loading