O tym, co Pan Jezus myśli o zmuszaniu do jedzenia

Napisał

Jest za! Pan Jezus jest za zmuszaniem do jedzenia! W przypowieści o uczcie na końcu czasów Pan Jezus opowiada w ten sposób o wielkim pragnieniu Boga. Zaprasza do wspólnoty ze sobą. Jak wielkie musi być to pragnienie Boga, że Pan Jezus nie waha się użyć w swoim opowiadaniu słów “zmuszajcie!”. Zmusić kogoś do miłości prawdopodobnie się nie da… ale wyrazić wielkie pragnienie komunii w ten sposób można. Niektórzy mistycy mówili: “gdybyśmy przestali istnieć, to i On przestałby istnieć – z tęsknoty”. Odważne. Ale i Ewangelia jest odważna.

 

Loading