Uboga wolność

Napisał

Świętego Pawła niezbyt wzrusza to, co wokół niego – swej postawy czy nawet samopoczucia nie uzależnia od ciężkości portfela. Skąd u niego taka wolność? Wyjaśnia to w ostatnim zdaniu pierwszego czytania: to Chrystus zaspokaja wszystkie potrzeby; to Jemu oddane serce staje się niezależne wobec mamony i innych pokus.

Liturgia Słowa

Loading