Ufność w drodze uzdrowienia

Napisał

Trędowaci zostali oczyszczeni, gdy szli – w drodze. Mogli pomyśleć, że odeszli z niczym i zniechęcić się lub zbuntować. Posłuchali jednak Jezusa i zgodzili się z realiami swej choroby, poddali się władzy faktów swego losu i to była droga do łaski uzdrowienia.

Loading