Talent w piasku

Napisał

Zakopywanie talentu, chowanie głowy w piasek, zamiatanie pod dywan, udawanie, że się nie widzi: to wszystko nie pochodzi od Boga. Sługa z jednym talentem w Ewangelii otrzymał naganę i został odrzucony, bo był nieposłuszny swemu panu, choć znał go i wiedział co robić. Nieposłuszeństwo oddziela nas od Boga – módlmy się więc, byśmy byli gorliwi, jak niewiasta z pierwszego czytania i pamiętali, że Pan jest już blisko.

Liturgia Słowa

Zobacz rozważanie Daję Słowo

Loading