Miłość nie jest kochana?

Napisał

Nawet tak piękne chrześcijańskie cnoty i wartości jak: dobre czyny, wytrwalość, wierność, odraza do złego, nie znajdują pełnej pochwały u Boga, jeśli gaśnie miłość. Bóg pragnie być kochany. Wystarczy Mu niewiele, jeśli jest myślane, mówione i czynione z miłości do Niego.

Loading