Drzwi w niebie

Napisał

Wizja liturgii niebiańskiej zaprasza mnie do świadomego stawania przed Panem, który króluje. Bóg Wszechmogący jest po trzykroć święty, ma być uwielbiany przez człowieka, bo tylko Jemu należy się chwała i cześć. Przykładem świadomego stawania przed obliczem Stwórcy jest błogosławiona Salomea, która poświęcała wiele czasu na modlitwę.

Loading