W oczekiwaniu na Ukochanego

Napisał

Czekając na “fizyczny” powrót Pana w chwale, możemy dostrzec Jego obecność z nami poprzez działanie Ducha Świętego, który mieszka w naszych sercach, o ile jesteśmy otwarci na Jego działanie… Pan Jezus przychodzi też codziennie w Słowie Bożym i Chlebie eucharystycznym i tym, którzy tęsknią za nim, mówi do serc słowa miłości i nadziei tak samo, jak kochanek szepczący do ucha ukochanej. On przychodzi, aby pokazać nam drogę do Ojca Niebieskiego i dać nam nadzieję życia wiecznego, bo choć czasy i sytuacja wokół się zmieniają, jednak Jego słowa nigdy nie przeminą, nie stracą na aktualności.

Loading