Bóg bliski

Napisał

Czekamy na Boga bliskiego człowiekowi, czułego, wrażliwego… Boga ludzkiego. Takiego z krwi i kości. Boga dla człowieka.
Izajasz w bardzo emocjonalny sposób daje świadectwo zaangażowania Stwórcy w los swojego stworzenia.
Pomyślałem sobie, że więc i ja powinienem bardziej zaangażować się w porządkowanie własnego świata i tworzenie z Panem Jezusem więzi nieco bardziej zażyłej, niż dotychczas.

Loading