Tak źle i tak niedobrze…

Napisał

“Jeszcze się taki nie narodził, żeby wszystkim dogodził”, mówi przysłowie, które niestety przekłada się na rzeczywistość. Pan Bóg na różne sposoby próbuje podejść do człowieka, ale kiedy wyciąga łagodnie rękę, to człowiek Go lekceważy, kiedy znów karci, zaczyna się pomstować, że Boga nie ma. Nauczmy się wreszcie przyjmować wszystko z ręki Boga na wzór sprawiedliwego Hioba.

Loading