Pełnić wolę Boga

Napisał

Józef musiał być zdruzgotany. Załamany, smutny, zdesperowany, przygnębiony, zmartwiony, zły i wkurzony! Kto by nie był!
Pan Bóg jednak wychodzi naprzeciw jego pomysłowi oddalenia Maryi. Objawia mu swoją wolę. Sztuka godzenia się z “niezrozumiałym” polega właśnie na rozeznaniu i zrozumieniu woli Boga; na dostrzeżeniu sensu w tym, co po ludzku przedstawia się jako niedorzeczne i co budzi sprzeciw.
Bądź więc wola Twoja…

Loading