Pasterz

Napisał

Dawid był pasterzem, gdy Bóg powołał go z pastwiska spośród owiec i poprowadził do godności królewskiej. Wśród pasterzy narodził się Jezus Mesjasz, któremu Ojciec przekazał wszelka władzę na niebie i ziemi. Bóg lubi pasterzy i lubi łączyć rzeczy małe i proste z wielkimi i tajemniczymi.

Loading