Co za dziwna polityka

Napisał

Jaki jest związek między Betlejem a Kalwarią – narodzinami naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa a Jego męką i śmiercią na krzyżu? Otóż Syn Boży po to przyjął ciało i stał się człowiekiem, aby nas wykupić z niewoli grzechu i śmierci i dać nam nowe życie, jako umiłowane dzieci Boga.

Droga do chwały w Królestwie Bożym jest przez krzyż…, więc jeśli chcemy dzielić chwałę Jezusa, to też musimy podjąć swój krzyż każdego dnia i pójść w jego ślady.

Loading