Król w przedsionkach

Napisał

Co dziś rządzi Twoim sercem, co w nim jest po Świętach, co kieruje Twoimi działaniami? Św. Paweł stawia sprawę jasno: “A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy”. Ten pokój to efekt/dar/łaska spotkania narodzonego Pana, a Twoja rodzina/wspólnota pokaże Ci, czy rzeczywiście ów pokój przyjąłeś/przyjęłaś.

Liturgia Słowa

Loading