25 lat! 30 lat! 84 lat cierpliwości! po raz pierwszy… po raz drugi…

Napisał

Po co Łukasz podaje nam wiek prorokini Anny, to że miała lat 84? Może chce uczynić aluzję do wieku… Abrahama? Albo Sary?

Abraham miał 75 lat, gdy wyruszył z Charanu (Rdz 12,4). Miał 86 lat (Rdz 16,16), gdy, nie mogąc się doczekać spełnienia obietnicy, wzbudził potomstwo z Hagar, nie z Sary (a może to Sara nie mogła się doczekać? – Rdz 16,2). Sara miała zatem w tym momencie lat 76 (por. Rdz 17,17 – gdzie wspomniana jest różnica 10 lat między nią a Abrahamem)…

Hagar rodzi Izmaela, a oni – Abraham i Sara muszą poczekać jeszcze 14 lat! On będzie miał 100, ona 90 lat (Rdz 17,17). Ale doczekają się Izaaka.

Abraham z Sarą czekali przynajmniej 25 lat… Maryja będzie czekała lat 30, zanim zobaczy pierwszy cud Jezusa.

Nie wiadomo ile lat czekała Anna na spełnienie się obietnicy (zresztą, sam Łukasz nie mówi precyzjnie, czy ona faktycznie rozpoznała w małym Jezusie przychodzącego Mesjasza). Ale czekała.

Bóg obiecuje nam różne rzeczy, zaprasza do przygody. I wypełnia swoje obietnice… natychmiast!

Czasami po prostu trzeba poczekać, aż jakieś Wyjątkowe Dziecko… urośnie.

Loading