Zbawieni przez wołanie

Napisał

Zarówno w Ewangelii (ustami imiennika, Chrzciciela), jak i w swym liście, św. Jan przypomina nam fundamentalną prawdę – Jezus gładzi grzechy świata. Usłyszał o tym św. Józef, jeszcze przed narodzeniem Zbawiciela: “On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1,21); trzeba pamiętać o tym i dziś, że “nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12). Jest to więc proste: trzeba wołać Jezusa po imieniu, teraz i zawsze, w każdym momencie (a zwłaszcza z głębokości), no bo “każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony” (Rz 10,13).

Liturgia Słowa
(Najświętszego Imienia Jezus)

Loading